Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

Dành Cho Khách Hàng

Đối với các quý công ty đang tìm kiếm ứng viên

Dịch Vụ (cung cấp dịch vụ)

Tuyển dụng nhân sự

Chúng tôi giới thiệu các kỹ sư Xuất Sắc của Việt Nam, chủ yếu là các kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay thiết kế ô tô (máy móc).


Phát triển công việc offshore

Chúng tôi sẽ phát triển các dự án được các công ty khách hàng giao phó tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đề xuất theo ngày giao hàng hoặc ngân sách dự án.

Các Bước

Bước 1
  • Nộp đơn bộ phận tư vấn hỗ trợ chuyển công việc
  • Đăng kí tại đây. Sau khi đăng kí, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn
Bước 2
  • Nộp đơn bộ phận tư vấn hỗ trợ chuyển công việc
  • Đăng kí tại đây. Sau khi đăng kí, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn
Bước 3
  • Nộp đơn bộ phận tư vấn hỗ trợ chuyển công việc
  • Đăng kí tại đây. Sau khi đăng kí, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn