Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

News & Blog

【ベトナム法人】経営体制の変更について。

Tháng Bảy 31st, 2020

当社ベトナム法人SunWell Vietnam Co., Ltd. (所在地:Cau Giay District, Ha Noi City)は、2020年8月1日付で次の通り経営体制を変更することとなりましたので、お知らせいたします。

 

氏名 新役職 現役職
Uganandan Subramanian 会長兼代表取締役社長 会長
田谷 渉 代表取締役副社長
吉岡 励努 監査役 代表取締役社長

以上

 

【LEGAL ENTITY IN VIETNAM】Regarding the change of management system.

 

We would like to inform that our Vietnam subsidiary SunWell Vietnam Co., Ltd. (Location: Cau Giay District, Ha Noi City) has changed its management system from August 1st, 2020 as follows.

 

Full name New position Current position
Uganandan Subramanian Chairman and General Director Chairman
Wataru Tagaya Deputy General Director
Reito Yoshioka Inspector General Director

The end

 

【PHÁP NHÂN TẠI VIỆT NAM】Về việc thay đổi hệ thống quản lý.

 

Chúng tôi xin thông báo rằng chi nhánh công ty tại Việt Nam công ty SunWell Vietnam Co., Ltd. (Địa điểm: Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đã thay đổi cơ cấu quản lý kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 như sau.

 

Họ và tên Chức danh mới Chức danh hiện tại
Uganandan Subramanian Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT
Wataru Tagaya Phó Tổng Giám đốc
Reito Yoshioka Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc