Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

News & Blog

ベトナム本社移転のお知らせ

8月 5th, 2019

SunWell Vietnam Co., Ltd.(代表:吉岡 励努)は、2019年8月1日、ベトナム本社を移転致しました。

新住所:
Room 701, 7F CIC Tower Bldg., Lane 219, Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

新オフィスでは新たに2部屋のオフショア専用ルームを設置し、セキュリティを最高水準に高めた環境を完備致しました。
これにより、ベトナム国内でのオフショア開発事業を更に進めて参ります。