Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

About Us

MISSION

Through contribution to the globalization of Vietnam, We create rewarding work environment for all people.

VALUE

CHALLENGE without fear of failure / ACCOMMODATE yourself to various cultures

 • Company Name

  SunWell Vietnam Co., Ltd.
 • General Director

  Reito Yoshioka (吉岡 励努)
 • Contact Number

  (+84)024-7303-7997
 • Address

  Room 701, 7F CIC Tower Bldg., Lane 219, Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Headquarters

 • Company Name

  SunWell Solutions Co. Ltd.

 • No. of employee

  300

 • Address

  2F, Yomiuri-Yokohama Building, 51-1 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN

 • Web Site

 • Subsidiaries

  【JAPAN】
  Osaka Branch
  Fukuoka Branch
  Utsunomiya Branch
  Aichi Branch

  【SINGAPORE】
  SunWell Solutions Pte. Ltd.

  【INDIA】
  SunWells Oxygen Pvt. Ltd.
  Autosoft India Pvt. Ltd.