Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

Câu hỏi thường gặp

General Questions

New around here? Start With the Basics

Cách học tiếng Nhật như thế nào thì hiệu quả?

Đối với mỗi thứ tiếng, chúng ta luôn phải cố gắng hoàn thiện cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Nếu như chưa nắm vững một trong 4 kỹ năng đó thì bạn vẫn chưa thể cán đích thành công. Do vậy, bạn phải ngay lập tức tìm cách để khắc phục và hoàn thiện, vì sự thiếu hụt kỹ năng đó giống như một mầm mống nguy hiểm, nếu được ủ lâu rất có thể sẽ gây ra mối họa lớn cho chúng ta- những người sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để mưu sinh về sau.Đối với mỗi thứ tiếng, chúng ta luôn phải cố gắng hoàn thiện cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Nếu như chưa nắm vững một trong 4 kỹ năng đó thì bạn vẫn chưa thể cán đích thành công. Do vậy, bạn phải ngay lập tức tìm cách để khắc phục và hoàn thiện, vì sự thiếu hụt kỹ năng đó giống như một mầm mống nguy hiểm, nếu được ủ lâu rất có thể sẽ gây ra mối họa lớn cho chúng ta- những người sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để mưu sinh về sau.

Cách chào hỏi thân thiện ?

Bạn cần làm gì để được qua Nhật làm việc?