Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

サーバーネットワーク構築

Hino, Nhật Bản
Công nghệ thông tin
nguyenvietmy@sunwells.com

仕事内容: ITインフラ構築

必須条件:”サーバー・インフラ構築経験者(インフラエンジニア)ならばOS・データベース・ミドルウェアの経験は問いません。
リーダークラスで全体の指揮をできる方。

尚可条件: OS  Windows Server ・  Linux ・ UNIX
DB  Oracle Database ・ SQLServer ・ MySQL ・ Microsoft Access
MW  WebLogic ・ Oracle Database

興味があれば nguyenvietmy@sunwells.com でご連絡お願いします