Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

中型トラック の車両計画業務

Hino, Nhật Bản
Negotiate
Tự động hóa
Sunwell Vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

仕事内容

①車両全体計画(レイアウト)に関連する設計、技術検討
②CAD使用による設計(計画図)
③上記に付随する技術資料作成
④関連部署との打合せ

具体的に要望するスキル

①機械設計経験
②CATIAを使用できる
③エクセルでのデータ整理&資料作成

その他:
①他のメンバーと協調して業務推進できない方(コミュニケーションが苦手な方)はNG
②残業は今年度内は「ゼロ」の予定です。
※将来、リーダーになれる方のみ希望
サラリー : ネゴシエーション
職場:日野市

📢📢🌈🌈興味があれば nguyenvietmy@sunwells.com でご連絡お願いします
職場: 日野市