Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

半導体生産工場での設置・保全

Japan. Taiwan. Korea
550man/year
Tự động hóa
nguyenvietmy@sunwells.com

🦞🦞🌳🌳 設置・保全 🗾🗾🎯🎯🍄🍄

🦋🐙🦑ポジション
半導体生産工場での設置・保全

🦄🦄サラリー:~550万円/年

😊😊日本語 N3 / 英語 Business

🐳🐳🐳就業場所: 日本・台湾・韓国

🌶🌶仕事内容: 半導体製造工場の設備設置・保全・メンテナンス。
⛳️⛳️必須条件: 半導体製造ラインの保全・メンテナンス経験者
AUTOCAD

尚可条件:生産技術経験者でも設備修理経験があれば可

📢📢🌈🌈興味があれば nguyenvietmy@sunwells.com でご連絡お願いします 🍒🍒