Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

設計 – CATIA V5

Gunma
Negotiable
Tự động hóa
nguyenvietmy@sunwells.com

設計 を探しております。
群馬県で働きます。

1
開発車、量産車の外装システム部品の設計開発
CATIAでの構造、レイアウト検討、データ作成
各種性能要件、製造要件、造形要件検討
検討図、造形指示図、生産図作成

Requirements
CATIA V5使用経験あり
板金樹脂部品設計、材料力学、構造力学、 電気系の基礎知識をお持ちの方

2
開発車、量産車の外装システム部品の設計開発
・CATIAでの構造、レイアウト検討、データ作成
各種性能要件、製造要件、造形要件検討
検討図、造形指示図、生産図作成
requirements
CATIA V5の実務経験を3年以上有すること
サプライヤや関連部署と調整が出来ること
主体的に業務を進められること
日本語が堪能なこと

皆様、
関心があれば nguyenvietmy@sunwells.com で、ご連絡お願いします