Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

開発車・生産車の板金部品データ作成、RPデータ作成

Gunma
~30-35万
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

開発車・生産車の板金部品データ作成、RPデータ作成

要求

CatiaV5のサーフェイス機能を活用して、板金部品データを作成できること CATIA V5(サーフェース)を使用した実務経験(3年以上)
板金、樹脂の設計経験があると望ましい

📢📢🌈🌈興味があれば nguyenvietmy@sunwells.com でご連絡お願いします