Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Biên phiên dịch – kiêm hành chính

Gunma, Japan
Negotiable
Khác
nguyenvietmy@sunwells.com

Dịch và tóm tắt các tài liệu tiếng Anh về luật pháp và quy định quốc gia về chất hóa học.

Dịch và tóm tắt các tài liệu tiếng Anh (tài liệu hội nghị, email, v.v.) liên quan đến môi trường / an toàn / hóa chất.

Kiểm tra và tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến quy chế

Phiên dịch cho các cuộc họp với nước ngoài.

Khảo sát, chuẩn bị tài liệu, tham gia các cuộc họp, v.v. liên quan đến chất hóa học

Công việc chung trong quản lý nơi làm việc như nhận thư, điện thoại, điều phối các hoạt động y tế và an toàn và nơi làm việc, 5S.