Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

C / C ++, Matlab / Simlink, CANalyzer DEV / Embedded Engineer

Gunma
45 man
Công nghệ thông tin
nguyenvietmy@sunwells.com

Driving support system development
[Job content]: Design, verification (evaluation), software development of the driving support system
[Work process]: Detailed design-test
[Skills]: C / C ++, Matlab / Simlink, CANalyzer
Those who have more than 2-3 years of development experience
Those with active communication
Those who have work experience of CarSim, CarMaker would be preferred
Be fluently in japanese
[Price]: As per Skill matching
[Number of interviews]: 2 times

Should you have concern about this vacancy, please contact us at: nguyenvietmy@sunwells.com