Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

CẦN TUYỂN KỸ SƯ 2D CAD

Tự động hóa
CẦN TUYỂN KỸ SƯ 2D CAD
業務地:   NAGANO
給料:    35man
形式:    派遣
クライアントとの契約期間:1年以上
Yêu cầu:
-日本語: N3(JLPT)
-機械設計に関して3年間。
-長期仕事できる方。