Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Civil Proposal Engineer

Tokyo, Japan
Negotiate
Nhà xưởng
Sunwell Vietnam
unlimited
nguyenvietmy@sunwells.com

?We are looking for:
Civil Proposal Engineer
?Work place: tokyo
?Job description:
– Create proposal and quotation of marine installation (including harbour) project.
– Negotiate with clients
?Must-have Requirement
– More than 10-year work experience as civil proposal engineer covering above job description.
– BE, Civil engineering
-English fluently
?Salary range:
– Negotiate
?Please contact: nguyenvietmy@sunwells.com for more information