Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Digital Camera Developer – embedded C or C ++

Saitama
400,000~490,000/month
Công nghệ thông tin
nguyenvietmy@sunwells.com

We are looking for Digital Camera Developer
Project name: Digital camera development (Omiya)

Working area: Saitama Prefecture, Omiya City
Working date: as early as possible

Work Period:DOJ to long term (Entry date can be adjusted)
Salary range: 400,000~490,000/month
Experience: 3-5 years

Work outline: Functional design and manufacturing of digital cameras

Required skills:
・ Digital camera development experience
・ Those who have no problem in communication in japanese
・ Embedded development experience
・ Development experience in C or C ++

Technical interview: 2 times

If you have concern about this position, please contact us for more information at : nguyenvietmy@sunwells.com