Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Embedded Engineer – Matlab

Tochigi, Nhật Bản
35 man trở lên
Sunwell Vietnam
Từ 40 trở xuống
nguyenvietmy@sunwells.com

Chúng tôi đang tìm kiếm: Embedded engineer
Mô tả công việc
Hỗ trợ MBD (Model Based Developsement), hỗ trợ hướng dẫn MBD
Phát triển mô hình nhà máy
Các nhiệm vụ khác được giao
Yêu cầu
Thành thạo MATLAB/Simulink
Kinh nghiệm Plant Modeling
Biết ít nhất 1 phần mềm nhúng
Tuổi dưới từ 40 trở xuống
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành ô tô