Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Image-recognition software DEV/ C C++ Python Dev

Gunma
45 man
Công nghệ thông tin
nguyenvietmy@sunwells.com

We are looking for #DEVELOPER that willing to work for a #Project as below
[Project name]: Advance development of #automatic_driving technology
[Outline]: Image-recognition software development
[Work process]: Detailed design (develope) and test
[Skill]: Python, C / C ++, C #, Linux
Requirement:
Those who have more than 2-3 years of development experience
Those with active communication
Those who can actively challenge new technologies
Those who have deep learning about artificial intelligence #AI, or those who spare no effort to acquire skills
Be fluent in Japanese

should you have concern about this position, please contact us for more information at: nguyenvietmy@sunwells.com