Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Infrastructure operation

Mikawa-Toyota city, Aichi
300.000
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
unlimited
nguyenvietmy@sunwells.com

??We are looking for : Infrastructure operation

??Work place: Mikawa-Toyota city, Aichi

?? Job description:
Infrastructure operation

??MUST requirement:
Have knowledge and experience of Server infrastructure
Experience 1 – 2 years
Japanese N2, English business
⚡️⚡️WANT requirement: Have knowledge and experience of Linux(RHEL)
?? salary: 300.000 JPY/month
If you have concern about this vacancy, please contact us for more information at nguyenvietmy@sunwells.com