Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Kĩ sư CATIA V5 – 開発車・生産車の板金部品データ作成、RPデータ作成

Gunma
30 man
Tự động hóa
Sunwell Vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

🎯🎯chúng tôi tìm kiếm kĩ sư CATIA V5 開発車・生産車の板金部品データ作成、RPデータ作成

Tạo dữ liệu bộ phận kim loại tấm và dữ liệu RP cho việc phát triển và sản xuất xe

Salary 30 – 35man/month GROSS 

要求 – Yêu cầu 

CatiaV5のサーフェイス機能を活用して、板金部品データを作成できること

 CATIA V5(サーフェース)を使用した実務経験(3年以上) Kinh nghiệm thực tế CATIA V5 (khoảng 3 năm trở lên) 板金、樹脂の設計経験があると望ましい

 Kinh nghiệm trong việc thiết kế kim loại tấm và thiết kế chi tiết nhựa

🦞🦞 📢📢🌈🌈興味があれば  でご連絡お願いします 🍒🍒v