Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

KĨ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Nhà xưởng
🎯🎯TUYỂN KĨ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG
🍃🍃ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG: ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
🌹🌹CÔNG VIỆC: GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ VÀ NHÂN CÔNG
ĐỌC VÀ HƯỚNG DẪN BẢN VẼ CHO CÔNG NHÂN VÀ CẤP DƯỚI
⚡️⚡️YÊU CẦU: TIẾNG NHẬT N3 TRỞ LÊN
KINH NGHIỆM SITE ENGINEER , 5 NĂM LÀM VIỆC TRONG CTY XÂY DỰNG NHẬT
🍄🍄MỨC LƯƠNG: ỨNG VIÊN ĐỀ XUẤT