Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Kĩ sư phát triển phần mềm nhúng vận hành Robot Toy

Gotanda
Ứng viên đề xuất
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
Từ 40 trở xuống
nguyenvietmy@sunwells.com

** Mô tả công việc
Phát triển phần mềm nhúng vận hành hoạt động của nguyên mẫu robot toy
Ưu tiên phát triển vì mục đích thương mại hóa và giao tiếp với các nhà triển nội dung
Phát triển nội dung hoạt động mới trên nguyên mẫu
Sáng tạo và phát triển trò chơi mới
** Yêu cầu
Kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng JavaScript
Ưu tiên kinh nghiệm với node.js
Khả năng giao tiếp tốt