Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

kỹ sư AutoCAD 2D/3D

Tự động hóa
Kĩ sư thiết kế AutoCAd 2D/3D – Nhân viên chính thức
💥💥💥
Nội dung công việc
Chịu trách nhiệm về công việc thiết kế các bảng điều khiển, bảng giám sát,… lắp đặt trong tàu và công trình tòa nhà.
🌳🌳🌿🌱🌿
Yêu cầu
◎ Có kinh nghiệm thiết kế cơ khí
◎ Những người đã có kinh nghiệm sử dụng AutoCAD 2D/3D
🍃🍃🎋🎋
Chế độ
Thu nhập năm: 300 – 500 man
Thử việc: 6 tháng
Trợ cấp đi lại, trợ cấp gia đình, trợ cấp bằng cấp
Có ký túc xá
Được đóng thuế và bảo hiểm đầy đủ
(Không có trợ cấp gia đình hoặc trợ cấp chuyên môn trong thời gian thử việc)
thời gian làm việc
・ 8: 00-17: 00
・ Làm thêm: Có
Phụ cấp
・ Trợ cấp đi lại, trợ cấp gia đình, trợ cấp bằng cấp
・ Có ký túc xá
・ Được đóng thuế và bảo hiểm đầy đủ