Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

KỸ SƯ IT

Công nghệ thông tin
IT🦞🦞KĨ SƯ HỆ THỐNG💥💥
kĩ sư C, C++
kĩ sư Web
Tiếng nhật N2, N3
Kinh nghiệm lập trình 3 năm