Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

kỹ sư IT phát triển Web-N3

🌻🌼 [Tokyo] Web application (đề bạt làm leader)
年収:500万~700万円
🍁🥀🥀Nội dung công việc:
Phát triển Web App trên nền tảng đám mây
Đến công ty khách hàng theo nhóm 3 người nhận yêu cầu update, cải tiến Web app và đề xuất ra giải pháp tối ưu
🍄🍄Yêu cầu:
3 năm kinh nghiệm Web app (chấp nhận mọi ngôn ngữ)
ưu tiên người đã có kinh nghiệm đối ứng khách hàng trong việc tư vấn và cung cấp giải pháp kỹ thuật
tiếng nhật N3 🍧🍧