Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Kỹ sư lái xe kiểm tra (N3)

Tự động hóa
Kỹ sư lái xe kiểm tra (N3)
Mức lương 25 man
Nội dung công việc
Tôi thuộc nhóm chạy thử nghiệm của lò hơi cho máy phát điện hỏa lực, và tôi sẽ kinh doanh thử nghiệm.
Điều kiện bắt buộc
Thiết bị máy móc thử nghiệm kinh nghiệm trên 3 năm
Bằng cử nhân ngành Cơ khí
Tiếng Nhật n3