Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

kỹ sư thiết kế inverter

Tự động hóa
🎯Thiết kế インバーター
❄❄ Nội dung công việc
インバーターの設計業務(主担当クラス)
■電動パワートレイン全体の性能/システム設計及び車両適用開発
■電動車用モータ、インバータの性能/システム設計
■電動車用モータ、インバータ内構成要素(回路、構造など)の詳細設計
🔥🔥Yêu cầu
◆ Tiếng Nhật: không yêu cầu
◆ Tiếng Anh: Bản ngữ
■ Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong việc phát triển các sản phẩm yêu cầu công nghệ inverter
Có hơn 3 năm kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển các ứng dụng biến tần cho xe điện (hoặc máy xây dựng)
💥💥Mức lương: Ứng viên đề xuất