Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Kỹ Thuật Viên Thiết Bị Kiến Trúc Vị Trí

Nhà xưởng
Kỹ Thuật Viên Thiết Bị Kiến Trúc Vị Trí (Hệ Cơ Điện) (Chỉ Nhật Bản)
Kinh nghiệm kinh doanh 5-7 năm
Nơi làm việc hồ chi minh
Nội dung công việc
Vụ giới thiệu (Tuyển dụng nhân viên tại tập đoàn Việt Nam)
Đặt hàng Quản lý Xây dựng thiết bị xây dựng nhà máy (máy nâng điều hòa)
Điều kiện bắt buộc
Chỉ có nhật bản thôi
Thiết bị xây dựng (nâng máy lạnh) đặt hàng quản lý xây dựng trên 5 năm
Tiếng Việt, không cần tiếng Anh
Không có tuổi tác
Những người có thể làm hơn 2 năm ′′
Các điều kiện
Kinh nghiệm chốt đơn hàng thiết bị xây dựng nhà máy (máy nâng điều hòa)