Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Lập trình phần mềm điều khiển sản xuất

Aichi
33 -50 man
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

Chúng tôi tìm kiếm: Lập trình hệ thống điều khiển sản xuất

Địa điểm làm việc: Aichi

Mức lương: 33 – 50 man

Nội dung công việc:
Lập trình phần mềm quản lý hệ thống sản xuất

Yêu cầu
Kinh nghiệm 3 – 5 năm VB.NET
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng web/ứng dụng điện thoại thông minh/phát triển game 3D/ứng dụng Windows Classic/phát triển ứng dụng UWP/ phát triển công cụ mở rộng ứng dụng Office

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ: nguyenvietmy@sunwells.com