Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

N5-kỹ sư IT

Lập kịch bản test tín hiệu 5G (Yêu cầu kinh nghiệm lập trình và kiểm thử)
Xây dựng Window application bằng ngôn ngữ C và C++
Lương 45 – 55 man
Yêu cầu về trình độ kĩ thuật:
Có thể xây dựng Window application tools bằng Visual Studio
Hiểu (ở mức độ cơ bản) công nghệ truyền thông không dây
Hiểu biết về RRC/NAS layer of LTE/5G
Yêu cầu khác:
Tiếng nhật cơ bản N5