Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Phiên dịch Anh – Nhật

Gunma
28 - 39 man
Khác
Sunwell vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

Thông dịch trong công ty Ô tô

Phiên Dịch ANh – Nhật

Am hiểu về kĩ thuật hoặc kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất ô tô/thiết kế ô tô