Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

PLC Engineer

Japan
27-35 man/tháng
Tự động hóa
Sunwell Vietnam
unlimited

chúng tôi tìm kiếm PLC Engineer
Các ứng viên PLC, CAD/CAM 3 trục, 4 trục, và 5 trục …… thiết lập trên NX hoặc phần mềm khác
Yêu cầu
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm Design và vận hành bảng điều khiển /kinh nghiệm thiết kế mạch điện (không phân biệt kích thước)/ Kinh nghiệm quản lý thiết bị nhà máy
Kiến thức:
Kiến thức cơ bản về máy móc điện và thiết kế bảng điều khiển
Kiến thức về thiết bị đo (ví dụ: Bộ truyền áp suất)
Kiến thức về tiêu chuẩn ở nước ngoài
Kiến thức về mạch điện
Địa điểm làm việc: khắp các vùng của Nhật Bản
Lương: 27-35 man/tháng