Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Project manager

Tokyo, Japan
Negotiate
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
unlimited
nguyenvietmy@sunwells.com

We are looking for:  Project management

Job Description
・ Team Managaemnt
・ Communication and management between In English and Japanese at offshore bases

MUST requirement
・ Japanese English
・ Basic knowledge of IT in general
・ PM experienced

WANT requirement
Java, SpringFramework, E- Commerce, SAP Hypbrid

Should you have concern about this lposition, please contact me at: nguyenvietmy@sunwells.com