Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Railways E&M Senior Installation Supervisor

Indonesia
$8000
Nhà xưởng
Sunwell Vietnam
unlimited
nguyenvietmy@sunwells.com

??We are looking for: Railways E&M Senior Installation Supervisor
??Salary 8000 USD
??Work place: Indonesia
??Contract Period 1 year
??Job Description
– Supervise E&M parts (whole electric and instrumentation system including signal and electricity) at railway construction site.
??MUST requirement
– more than 15-year work experience as supervisor in railway construction
– English fluently
– 7 years of experiences
Please contact nguyenvietmy@sunwells.com for more information