Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Robotics related Linux development _ maintenance ———–Phát triển và bảo trì hệ điều hành ROBOT (LINUX)

Atsugi hoặc các tỉnh khác tùy vào điều chuyển của công ty
Negotiable
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
dưới 55 tuổi
nguyenvietmy@sunwells.com

Robotics related Linux development _ maintenance
Phát triển và bảo trì hệ điều hành ROBOT (LINUX)
Requirements:
Kĩ sư có kinh nghiệm phát triển Embedded System (cho/liên quan đến) Robot
Ngôn ngữ C++14 hoặc C++17, Hệ điều hành LINUX, kinh nghiệm bảo trì phần mềm
Kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng Embedded OS (RTOS hoặc Linux)
Kinh nghiệm phát triển phần mềm cho hệ thống Linux 3.x hoặc 4.x
Kiến thức Interprocess Communication
Git (hoặc subversion) – không bắt buộc
Dưới 55 tuổi
Lương: Ứng viên đề xuất