Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

SAPエンジニア

Tokyo, Japan
Negotiable
Tự động hóa
Sunwell Vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

🍟🍟ポジション;  SAPエンジニア 💲💲💲♦️♦️🏵🏵

🏓🏓日本語 N2
💲💲英語 Business

⛳️⛳️業務経験 7+ years
就業場所 東京都千代田区

🥗🥗仕事内容
・来年5月から順次展開していく海外拠点のSAP運用保守体制構築のマネジメント全般
・海外大手ベンダーとの協業/ベンダーマネジメント
・アドオン開発の要件定義
・運用保守のマネージメント
※へルプデスクや開発業務はベンダーが担当

🍀🍀🍀必須条件

SAPエンジニアまたは社内情報システム要員としてSAP運用管理の経験8年以上
・日本語能力試験N2レベルの日本語力(日本語で支障なくコミュニケーションが取れる事)
・海外ベンダーと協業が可能な英語力(英語で支障なくコミュニケーションが取れる事)

🦎🦎興味があれば nguyenvietmy@sunwells.com で連絡お願いします