Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Senior PHP System Engineer (N2)

Tokyo, Japan
42 man/tháng
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
unlimited
nguyenvietmy@sunwells.com

Nội dung công việc
– Cải thiện và thêm chức năng cho các trang web truyền thông của một tập đoàn truyền thông toàn cầu
– Cải tiến nội dung web
Yêu cầu:
– Có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc về phát triển trang web trong LAMP (Linux, Apache, MySQL và PHP).
– Kinh nghiệm phát triển trang web với CMS.
– Tiếng nhật N2