Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

system engineer (C#)

aichi
33 -50 man
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

Chúng tôi tìm kiếm: SE (C#)
Địa điểm làm việc Aichi
Mức lương: 35 – 50 man
Nội dung công việc:
Tham gia vào việc phát triển các ứng dụng máy tính
Phát triển web
Yêu cầu:
Kinh nghiệm C#
Ứng viên quan tâm xin gửi Cv về: nguyenvietmy@sunwells.com