Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Telecommunications construction operator

Tokyo
Negotiate
Tự động hóa
nguyenvietmy@sunwells.com

💃💃🐳🐳We are looking for: A Telecommunications construction operator

🥳🥳Client Department: Engineering Division
Number of recruitment: 1

🍁🍁Salary range: Negotiate
Working hour 9:00-18:00
Japanese: Business ( English is an additional value)

✨⚡️🌟Experience: 3-5 years
Location: Tokyo
Current Address Qualification
🌈🌈Job Description
・Opening, exchanging, and removing communication equipment
・Other home security work, LAN and telephone work for homes and buildings
・Office work related to telecommunications work
🥦🥑🍧MUST requirement
Experience: At least 3 years of experience above
Language: N2 level Japanese ability (to be able to perform business in Japanese without difficulty)

🥗🚒🚐If you have concern about this position, please contact me at: nguyenvietmy@sunwells.com