Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

THIẾT KẾ PHANH Ô TÔ

Tự động hóa
TUYỂN THIẾT KẾ PHANH Ô TÔ 🍄🍄
🌤🌤Chi tiết công việc:
・ Công việc thiết kế các bộ phận của phanh ô tô
・ Ngoài ra phối hợp với các bộ phận liên quan nếu cần
🔥🔥Yêu cầu
Kinh nghiệm thiết kế CATIA V5
Nếu không có kinh nghiệm thiết kế phanh ô tô thì chỉ cần kinh nghiệm CATIA V5
Tiếng Nhật trình độ N2
🌪🌪Địa điểm làm việc Tochigi
🌟🌟Chế độ:
Lương tháng: ~35 man
Bảo hiểm xã hội và các loại phúc lợi theo quy định xã hội
Trợ cấp công tác 6.000 đến 10.000 yên mỗi ngày
Trợ cấp chuyển nhà lần đầu
Trợ cấp nghỉ việc (với những người làm việc từ 3 năm trở lên)
125 ngày nghỉ một năm