Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Thiết kế thân xe

Gunma
28 - 39 man
Tự động hóa
sunwell vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

Mô tả công việc

Thiết kế thân xe

Yêu cầu

Kinh nghiệm thiết kế thân xe hoặc thiết kế khung gầm  3 năm

CATIA V5

Tiếng nhật N3

Lương 28 – 39 man