Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

TUYỂN KĨ SƯ NHÚNG

Công nghệ thông tin
CẦN TUYỂN KĨ SƯ NHÚNG
ngôn ngữ C, C++, VB.NET
Phát triển hệ thống điều khiển Xe ô tô, máy móc sản xuất, thiết bị gia dụng, thiết bị AV,
Địa điểm làm việc 全国