Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Vận hành CAD và thiết kế Máy xây dựng

KANGAWA
28-39MAN
Kanagawa – vận hành CAD và thiết kế máy xây dựng – Lương 28 – 39 man chưa tính OT
Yêu cầu:
– Kinh nghiệm solid edge work experience ( 3 năm trở lên)
– tiếng nhật từ N3 trở lên
– Kinh nghiệm thiết kế máy xây dựng hoặc kinh nghiệm thiết kế phụ tùng ô tô