Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Web Developer

Atsugi, Nhật Bản
38 man
Công nghệ thông tin
Sunwell Vietnam
unlimited
nguyenvietmy@sunwells.com

chúng tôi đang tìm kiếm: Web Developer
Nội dung công việc:
– Web programming
Yêu cầu:
– Kinh nghiệm phát triển phần mềm
– Kinh nghiệm làm việc với C++, và Java
– Tiếng Nhật N3
– Kinh nghiệm 3 – 5 năm